checkified

Checkified

ellipse
circle

Integritets policy

Checkified värnar om din integritet och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig när du använder våra tjänster:

 1. Namn och kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer
 2. Demografisk information, inklusive kön och ålder
 3. Användarinformation, inklusive användarnamn och lösenord
 4. Betalningsinformation, inklusive kreditkortsuppgifter
 5. Kommunikation med oss, inklusive e-postmeddelanden och andra meddelanden som du skickar till oss
 6. Användningsdata, inklusive information om hur du använder våra tjänster
Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, inklusive:

 1. Att behandla din registrering och betalning för våra tjänster
 2. Att tillhandahålla support och svara på dina frågor och förfrågningar
 3. Att kommunicera med dig om våra tjänster, inklusive nyhetsbrev och marknadsföring
 4. Att analysera och förbättra våra tjänster och användarupplevelse
 5. Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och skydda vår verksamhet och våra användare
Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter endast i följande situationer:

 1. Med din tillåtelse
 2. För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att svara på en domstolsorder eller laglig begäran från myndigheterna
 3. För att skydda vår verksamhet och våra användare, till exempel för att förhindra bedrägerier eller missbruk av våra tjänster
 4. Med våra samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsleverantörer och molntjänstleverantörer

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring utan din tillåtelse.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi använder exempelvis krypteringsteknik för att skydda din betalningsinformation och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till auktoriserad persona

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att tillhandahålla våra tjänster