ellipse
circle

Användar villkor

Välkommen till Checkified! Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt avtal mellan dig och Checkified som styr din användning av våra digitala kurser och tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa villkor och bekräftar att du har läst och förstått dem. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda våra tjänster.

1. Tjänster

Checkified tillhandahåller digitala kurser och tjänster inom utbildning och lärande. Våra kurser är utformade för att hjälpa användare att utveckla sin kompetens och utveckla sina färdigheter inom specifika områden. Vi kan också tillhandahålla andra tjänster, såsom kommunikationsverktyg och tillgång till communityn.

2. Kursinnehåll

Allt kursinnehåll som tillhandahålls av Checkified, såsom video-, text-, och bildmaterial, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du har endast rätt att använda kursinnehållet för personligt bruk. Du får inte kopiera, distribuera, sälja, överföra, publicera eller på annat sätt göra kursinnehållet tillgängligt för tredje part utan vårt skriftliga tillstånd. Du får inte heller ladda ner kursinnehållet, förutom när det uttryckligen tillåts i tjänsten. Vid överträdelse av denna bestämmelse har vi rätt att avsluta ditt användarkonto och vidta ytterligare rättsliga åtgärder enligt tillämplig lagstiftning.

3. Kursavgifter och betalning

För att få tillgång till våra digitala kurser måste du betala en kursavgift. Betalning kan ske via kreditkort eller annan betalningsmetod som tillhandahålls av Checkified. Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar moms om inte annat anges. Checkified förbehåller sig rätten att ändra priser och kursavgifter när som helst utan föregående meddelande.

4. Användarkonto

För att använda våra tjänster måste du skapa ett användarkonto och ange dina personliga uppgifter, såsom namn och e-postadress. Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

4. Användarkonto

För att använda våra tjänster måste du skapa ett användarkonto och ange dina personliga uppgifter, såsom namn och e-postadress. Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

5. Personuppgiftshantering

Checkified behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och vår integritetspolicy. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn.

6. Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information i våra kurser, men Checkified kan inte garantera att all information är fullständig och korrekt. Vi är inte ansvariga för några skador eller förluster som uppstår på grund av användningen av våra tjänster eller kursinnehåll.

7. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst och meddela dig om ändringarna via e-post eller genom att publicera uppdaterade villkor på vår webbplats. Dina fortsatta användning av våra tjänster efter att ändringar har genomförts innebär att du accepterar de uppdaterade användarvillkoren.

8. Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor regleras av svensk lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår på grund av dessa villkor ska avgöras av svenska domstolar.